Rovicma lampistes 2014
Inici Electricitat Lampisteria Calefacció Aire Condicionat descalcificadors Persianes Contacte Empresa Noticies
      SOLUCIONS PER A l'EMPRESA / LOCALS COMERCIALS
   Instal·lacions elèctriques
Realitzem Manteniments preventius i correctius Oferim un servei de: Revisions periòdiques de les instal·lacions,segons el pla de manteniment dissenyat,de forma personalitzada i adaptada a les necessitats especifiques de cada client. Revisions d’instal·lacions d'electricitat lampisteria,climatització,pintura .......
Manteniments Preventius i correctius: Servei de reparacions d'avaries i desperfectes en la comunitat per mantenir-la sempre en óptimes condicions d'ús e imatge. millorar certs elements instal·lats i per guanyar en seguretat, funcionalitat i fiabilitat.
Electricitat
SOLUCIONS PER LES COMUNITATS
     Reparacions eléctriques, instal·lació,reparació i manteniment:      instal·lacions, avaries en general,endolls, interruptors,diferencials,llums,halògens,instal.lació de punts de llum,canvi de cablejat eléctric      canvi de potència,butlletins elèctrics, etc.
 SOLUCIONS PER A LA SEVA LLAR...

Serveis a Particulars,Empreses,Locals comercials i Comunitats