Electricitat

Instal·lem, reparem i mantenim la seva instal·lació elèctrica, plaques solars fotovoltaiques i els elements finals com endolls, interruptors, diferencials, punts de llum LED, fluorescents i al·logens, canvi de cablejat elèctric, programadors horaris, ... També realitzam butlletins elèctrics,  canvis de potència i mesures de terra.

Des de la instal·lació més simple fins a la instal·lació mes complerta, busquem les solucions mes eficients, per aconseguir el millor resultat. Per qualsevol avaria o instal·lació que pugui necessitar en la seva llar, empresa, comerç o comunitat. Els materials que utilitzem són de les primeres marques del mercat i homologats segons normativa vigent.

Realitzem manteniments preventius i correctius. Oferim un servei de revisions periòdiques de les instal·lacions, segons el pla de manteniment dissenyat, de forma personalitzada i adaptada a les necessitats especifiques de cada client per tal de mantenir la seva instal·lació sempre en òptimes condicions d'ús e imatge. 


Millorem elements instal·lats per guanyar en seguretat, funcionalitat i fiabilitat.

Treballem amb totes les marques del mercat i assessorem de forma personalitzada segons les necessitats del client.